Wat is Ultra-Diepe Geothermie?

Geothermie is aardwarmte. De warmte die van nature in de aarde voorkomt, kunnen wij in het dagelijks leven goed gebruiken. Met geothermie halen we deze warmte uit de aarde om er elektriciteit van te maken. De opgewekte elektriciteit en de beschikbare restwarmte kunnen we gelijk gebruiken, en kunnen we in de zomer omzetten naar koeling. 

 

De visie en missie van Larderel Energy

Ultra-Diepe Geothermie heeft de potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen die Nederland is aangegaan in het klimaatakkoord van Parijs.

Visie

De visie van Larderel Energy is om een belangrijke CO2-reductie te bereiken door het opwekken van duurzame elektriciteit en warmte uit aardwarmte. Deze energie is reeds aanwezig in de aarde en kan op een verantwoorde manier daaraan worden onttrokken door middel van (ultra-diepe) geothermie.

Missie

De missie van Larderel Energy is om een significante bijdrage te leveren aan het op grote schaal verduurzamen en reduceren van CO2 door (ultra-diepe) geothermie succesvol in Nederland te introduceren.

Nieuws

> Bekijk al het nieuws

 

Samenwerkingen

Larderel Energy werkt samen met verschillende partijen in zowel binnen- als buitenland.

Larderel Energy heeft een unieke kennissamenwerking met VITO (BE) voor de productie van elektriciteit, warmte en koude middels Ultra-Diepe Geothermie.

Larderel Energy werkt ook veel samen met studenten/onderzoekers van verschillende Hogescholen en Universiteiten in Nederland.

 

Larderel Energy: een stukje geschiedenis

Francois Jacques de Larderel (1789 - 1858)

 

François Jacques de Larderel wordt beschouwd als de vader van de geothermische energie.

Hij was een Franse ingenieur, emigreerde naar Toscane en woonde in de stad die later naar hem is vernoemd; Larderello.

In 1818 ontwikkelde François Jacques de Larderel een techniek om warmte uit de diepe ondergrond te halen en te gebruiken voor industriële processen. Deze speciale techniek werd rond 1827 geperfectioneerd. In 1833 vond hiervoor de eerste boring plaats en kon men later (1904) overgaan tot de productie van elektriciteit met behulp van stoom uit de aarde. Dit was het eerste project ter wereld waar met behulp van aardwarmte elektriciteit werd opgewekt. De hoeveelheid energie was toen voldoende om 5 gloeilampen te laten schijnen!

Dankzij zijn voortdurende innovaties

slaagde François de Larderel er snel

in een belangrijk economisch erfgoed

op te bouwen. 

HermanDeGroot en Larderel Energy

Het idee om het opwekken van elektriciteit uit de aarde te vervolmaken voor de specifieke omstandigheden in Nederland, is bij HermanDeGroot ontstaan na de tweede oliecrisis, eind jaren zeventig/ begin jaren tachtig in de vorige eeuw. Helaas was de tijd toen nog niet rijp om deze techniek toe te passen voor het opwekken van energie.

Inmiddels is duurzame energieopwekking in Nederland niet meer weg te denken. Er wordt volop ingezet op bio-, wind- en zonne-energie maar dit is lang niet voldoende om aan de energievraag te voldoen. Ultra-Diepe Geothermie is dan ook bij uitstek een uitstekend alternatief als aanvulling op deze energiemix.

Larderel Energy is erin geslaagd een concept te ontwikkelen waardoor energie uit de bodem kan worden

opgewekt. Dit concept is een continu proces, toepasbaar op nagenoeg iedere locatie in Nederland,

onafhankelijk van weersomstandigheden en vrij van CO2-uitstoot.

 

Blijf op de hoogte! 

Schrijf je in voor onze maandelijkse NieuwsFlits:

 

© 2018 Larderel Energy.

Powered by HermanDeGroot Ingenieurs

Powered by