top of page

Welkom bij Larderel Energy: Duurzame energie uit geothermie

Geothermie heeft de potentie om minstens een derde van Nederland te voorzien van CO2-vrije elektriciteit en warmte. Deze technologie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen die Nederland is aangegaan in het Klimaatakkoord van Parijs.

Visie & Missie

Nederland CO2-vrij met aardwarmte

Door de grote potentie van aardwarmte zien wij diepe en ultradiepe geothermie als collectieve oplossing voor de energietransitie in Nederland. Daarom willen wij deze beproefde technologie graag op regionale schaal introduceren.

Onze visie

De visie van Larderel Energy is om uit natuurlijke aardwarmte op verantwoorde wijze duurzame en CO2-vrije elektriciteit en warmte te winnen door middel van diepe en ultradiepe geothermie.

Missie

Het is onze missie om geothermie succesvol op grote schaal in Nederland te introduceren en zo een significante bijdrage te leveren aan de energietransitie en reductie van CO2-uitstoot.

Organisatie

Organisatie

Als ontwikkelaar van geothermieprojecten zijn wij de contact- en contractpartij richting (lokale) overheden en overige marktpartijen die geïnteresseerd zijn in geothermische energiecentrales. Daarnaast verzorgen wij de marketing, technische ontwikkeling, benodigde vergunningen en alle andere zaken die komen kijken bij het ontwikkelen van geothermieprojecten.

Geschiedenis

Larderel Energy dankt haar naam aan de Franse ingenieur Francois Jacques de Larderel (1789 - 1858), die beschouwd wordt als de vader van de geothermische energie. In 1818 ontwikkelde hij een techniek om warmte uit de diepe ondergrond te halen en te gebruiken voor industriële processen. In 1904 werd voor het eerst ter wereld met behulp van aardwarmte elektriciteit opgewekt: voldoende voor slechts 5 gloeilampen, maar het begin van een belangrijk economisch erfgoed.

 

Na de tweede oliecrisis ontstond binnen ons zusterbedrijf HermanDeGroot het idee om het opwekken van elektriciteit uit aardwarmte te optimaliseren voor de specifieke omstandigheden in Nederland. De afgelopen jaren ontwikkelden wij een concept voor diepe en ultradiepe geothermie waarbij continu CO2-vrije energie uit de bodem kan worden opgewekt. Dit concept is toepasbaar op nagenoeg iedere locatie in Nederland en onafhankelijk van weersomstandigheden. Daarmee vormt het een uitstekende aanvulling op de duurzame energiemix van onder andere bio-, wind- en zonne-energie.

Communicatie

Omdat geothermie nog relatief onbekend is in Nederland, vinden wij het belangrijk om alle betrokken partijen vanaf het begin goed te informeren middels deze website en onze nieuwsbrief. Bij de realisatie van een geothermiecentrale zal ter plaatse een informatiecentrum worden ingericht voor omwonenden en geïnteresseerden die vragen hebben over centrale en alles wat daarbij komt kijken.

Samenwerkingen

Om op grote schaal geothermieprojecten te realiseren is een goede samenwerking tussen belanghebbenden randvoorwaarde. Wij verbinden alle relevante partijen als netbeheerders, (lokale) overheden, energiemaatschappijen, beheerders en financiers. Een greep uit onze partners:

Well Engineering Partners WEP.png
HermanDeGroot-Logo-Geen Achtergrond
Universiteiten en Hogescholen.png

Well Engineering Partners levert consultancy en projectbegeleiding op het gebied van ondergrondse energie en is sinds 2006 zeer actief betrokken bij de ontwikkeling van geothermie in Nederland.

Larderel Energy is zusterbedrijf van HermanDeGroot Ingenieurs, waarmee wij nauw samenwerken.

Wij werken intensief samen met studenten en onderzoekers van verschillende Hogescholen en Universiteiten in Nederland.

Samenwerkingen

Blijf op de hoogte! 

Schrijf je in voor onze maandelijkse NieuwsFlits:

Bedankt! Bericht verzonden.

Blijf op de hoogte
bottom of page