top of page

Nieuws

  • linkedin-larderel-energy
  • twitter-larderel-energy

Powered by

Bezoek Geothermiecentrale in Mol, België

November 2017

Op 9 november j.l. is Larderel Energy samen met een select gezelschap op bezoek geweest bij het geothermieproject in Mol (België). Het gezelschap bestond uit wethouder(s), gemeentelijke en provinciale ambtenaren, medewerkers van een investeringsfonds en medewerkers van HermanDeGroot Ingenieurs en Vastgoedstrategen.

 

In Mol wordt momenteel een geothermiecentrale gebouwd die zowel elektriciteit gaat opwekken dat kan worden geleverd aan de omgeving, als warmte gaat leveren aan de omliggende huishoudens.

Hoe werkt het, een paar getallen.

De energie wordt opgewekt met warm water uit de diepe aarde.

In één boorgat wordt water opgepompt van een diepte van 3,6 km, waar het een temperatuur heeft van 126 °C. Deze warmte kan worden omgezet in elektriciteit. De restwarmte kan gebruikt worden voor verwarming in de winter, of koeling in de zomer. Hierna wordt het opgepompte water middels een tweede gat weer naar dezelfde diepte teruggepompt, waar het weer langzaam opwarmt door het aanwezige warme gesteente. Hierdoor wordt duurzame energie opgewekt waarbij fysiek niets uit de aarde wordt onttrokken (op warmte na).

 

Tijdens ons bezoek hebben wij veel geleerd over de voorbereiding en de uitvoering van een geothermieproject.

De belangrijkste les die wij geleerd hebben is dat het zeer belangrijk is om draagvlak te hebben tijdens het gehele project.

Dit draagvlak dient niet alleen op politiek niveau gecreëerd te worden, maar ook onder de inwoners die in de omgeving van het project wonen.

 

Om deze reden zal deze website binnenkort worden uitgebreid, waarop meer informatie te vinden zal zijn over het concept geothermie, over buitenlandse geothermieprojecten en over de kansen die geothermie heeft binnen Nederland. Heeft u in de tussentijd vragen, dan beantwoorden wij die uiteraard graag.

 

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (033) 432 08 89 of via info@larderel.nl.

bottom of page