top of page

Ik ben een geïnteresseerde bewoner

Iedere woning is geschikt voor duurzame elektriciteit en warmte uit geothermie: ook die van jou!

De elektriciteit wordt via het bestaande elektriciteitsnet geleverd en warm water ontvang je via een warmtenet.

 

Verwarming via een warmtenet

Een warmtenet is vergelijkbaar met centrale verwarming, maar dan op het niveau van een wijk of zelfs een hele stad. In plaats van zelf water te verwarmen met een cv-ketel ontvang je rechtstreeks warm water uit het warmtenet via een ontvangststation, dat een stuk kleiner is dan je huidige cv-ketel.

 

Gasloos wonen zonder dure investering

Het gasloos verwarmen van je woning met een warmtenet vergt een minimale investering. De warmtetoevoer via het warmtenet heeft een dermate hoge temperatuur dat dit prima werkt met de bestaande leidingen en radiatoren, waardoor je niet hoeft te verbouwen. Ook hoef je niet te investeren in een warmtepomp en de daarvoor benodigde (extra) isolatie. Het warmtenet zelf wordt aangelegd door de gemeente of je energiemaatschappij.

 

100% zekerheid

Geothermie is onafhankelijk van weersomstandigheden, waardoor je het hele jaar door verzekerd bent van de levering van elektriciteit en warmte.

Bewoners

Ik ben ondernemer

Naast woonhuizen kunnen ook bedrijfspanden of kantoren met geothermie worden voorzien van CO2-vrije elektriciteit en warmte.

Ook voor de industrie

De warmte die wordt opgepompt is geschikt voor verschillende industriële processen. Met een zogeheten absorptiekoelmachine kan de warmte ook worden omgezet in koude voor industriële processen of het duurzaam koelen van gebouwen.

Ondernemers

Ik ben onderdeel van de overheid

Nederland heeft zich in 2015 gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs, waarin is bepaald dat de CO2-uitstoot in 2050 enorm moet zijn gereduceerd.

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen

Nederlandse gemeentes hebben op basis van de klimaatafspraken ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd en moeten eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben met daarin per wijk een voorstel en stappenplan om duurzaam en aardgasvrij te kunnen verwarmen en koken.

 

Een collectieve oplossing voor duurzame energie

Ultra-Diepe Geothermie biedt gemeentes een collectieve oplossing voor het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Omdat Ultra-Diepe Geothermie een constante bron van energie is, vormt het een goede aanvulling op weersafhankelijke bronnen als zonnepanelen of windmolens.

 

Duurzame warmte via een warmtenet

Via een warmtenet kunnen woonwijken collectief worden aangesloten op duurzame warmte. Dit warmtenet bestaat uit een tweetal leidingen die onder de stoep of straat worden aangelegd door de (warmte-)netbeheerder/exploitant. De cv-ketel wordt vervangen door een warmteontvangststation. Een warmtenet is zowel geschikt voor nieuwbouw als bestaande woningen en uiteraard kunnen ook kantoren en (industriële) bedrijven worden aangesloten op dit warmtenet.

 

De grote voordelen van een warmtenet

Zeker voor minder goed geïsoleerde woningen biedt een warmtenet grote voordelen. Door de hoge aanvoertemperatuur kunnen bestaande leidingen en radiatoren gebruikt worden en hoeft er verder niet verbouwd te worden. Ook hoeven bewoners niet te investeren in een dure warmtepomp en daarvoor benodigde isolatie.

 

De reductie van benodigd isolatiemateriaal verlaagt het grondstofgebruik en de daarmee gepaarde CO2-uitstoot. Met name in gebieden met een relatief hoge bebouwingsdichtheid is een warmtenet zeer rendabel.

 

Verduurzamen doe je samen

Om gemeentes te helpen bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen met behulp van geothermie, brengen wij de behoeften en mogelijkheden van gemeenten in kaart. Hierin besteden wij ook grote aandacht aan mogelijke synergiën met omliggende gemeenten. Wij werken hiervoor nauw samen met ons zusterbedrijf HermanDeGroot.

 

  • Larderel Energy: projectontwikkelaar

Als ontwikkelaar van Ultra-Diepe Geothermieprojecten zijn wij de contact- en contractpartij richting (lokale) overheden en overige marktpartijen die geïnteresseerd zijn in geothermische energiecentrales. Daarnaast verzorgen wij de marketing, technische ontwikkeling, benodigde vergunningen en alle andere zaken die komen kijken bij het ontwikkelen van projecten voor Ultra-Diepe Geothermie.

 

  • HermanDeGroot Ingenieurs: onderzoek en implementatieplan

Collectief overschakelen op duurzame energie vergt gedegen onderzoek en een uitgebreid implementatieplan. Ons zusterbedrijf HermanDeGroot Ingenieurs biedt een totaaloplossing die u in drie stappen begeleid naar een duurzame gemeente met aardwarmte. Hierbij wordt zorgvuldige aandacht besteed aan de maatschappelijke impact en juiste voorlichting.

 

Meer weten? Drie unieke adviesproducten: GEO-Scan, GEO-Studie en GEO-Plan

Overheid

Ik ben investeerder

De overheid, banken, fondsen en particulieren: iedereen kan investeren in een geothermische energiecentrale. Meer informatie vind je op de pagina Investeren in geothermie.

Investeerders

Maandelijks het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze NieuwsFlits:

Bedankt! Bericht verzonden.

Meer weten?

Neem gerust contact op via info@larderel.nl of bel 033 - 432 08 89.

bottom of page