top of page

Nieuws

  • linkedin-larderel-energy
  • twitter-larderel-energy

Powered by

Unieke Ultra-Diepe Geothermie projecten door Larderel Energy en VITO (BE)

Mei 2018

Persbericht

 

Unieke Ultra-Diepe Geothermieprojecten door Larderel Energy en VITO.

 

AMERSFOORT- Larderel Energy, onderdeel van HermanDeGroot, en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) zijn een samenwerkingsverband aangegaan om unieke Ultra-Diepe Geothermieprojecten in Nederland te realiseren. Met het toepassen van Ultra-Diepe Geothermie kan de bebouwde omgeving voorzien worden van de energieproducten elektriciteit, warmte én koude.

 

Het samenwerkingsverband tussen Larderel Energy en VITO is een feit. Ultra-Diepe Geothermie in Nederland krijgt hiermee een boost. VITO is reeds betrokken bij verschillende geothermieprojecten in Nederland. Daarnaast is VITO initiatiefnemer en uitvoerende partij bij de constructie van een Ultra-Diepe Geothermiecentrale te Mol, België.

Door het bundelen van krachten heeft Larderel Energy alle kennis en ervaring in huis om Ultra-Diepe Geothermie projecten in Nederland succesvol te realiseren. Deze kennis en ervaring wordt direct ingebracht in onderzoeken die voortvloeien uit de intentieverklaring van Larderel Energy met de gemeente Soest, welke in november 2017 tot stand is gekomen.

 

Naast vele landen in de wereld (o.a. IJsland, Indonesië en Italië) en landen om ons heen (Duitsland, België en Frankrijk) is ook Nederland er klaar voor om elektriciteit op te wekken uit aardwarmte. Deze energie is van nature in de aarde aanwezig als warmte. Larderel Energy wil optimaal gebruik maken van deze warmte, door deze niet enkel in te zetten voor verwarming, maar ook te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit en koude. De combinatie van deze drie elementen is uniek en nog niet eerder gerealiseerd in Nederland. Een belangrijk voordeel: bij deze opwekking komt geen CO2 vrij. Met het concept van Larderel Energy kan een grote stap gemaakt worden richting het behalen van de klimaatdoelen van Parijs.

 

Geothermie heeft de potentie om de bebouwde omgeving van Nederland te voorzien van elektriciteit, warmte en koude. De opgewekte elektriciteit kan geleverd worden aan het bestaande elektriciteitsnet. Omdat geothermie een constante bron van duurzame energie is, is het een goede, alternatieve bron van elektriciteit op het moment dat de zon niet schijnt of het niet waait. Als restproduct blijft hoogwaardige warmte over, die met behulp van een warmtenet direct geleverd kan worden aan woningen. Hier wordt de cv-ketel dan vervangen door een warmteontvangststation, die op de bestaande leidingen in de woning wordt aangesloten. De investering voor het aansluiten is laag voor de bewoner en het jaarlijks onderhoud van de cv-ketel vervalt. In de zomer, als met name utiliteit een grote koelvraag hebben, kan de warmte uit het warmtenet worden omgezet in koeling.

 

Meer informatie over Larderel Energy en Ultra-Diepe Geothermie vindt u op www.larderelenergy.nl

 

 

Noot voor de redactie:

Meer informatie: Bianca Eysbroek, HermanDeGroot (033) 432 08 89

bottom of page