top of page

Ontdek het laatste nieuws over de ontwikkelingen op het gebied van Ultra-Diepe Geothermie.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze maandelijkse NieuwsFlits:

Bedankt! Wij hebben uw aanmelding succesvol ontvangen.

Zoeken
  • Admin

Interessante vraagstukken over verduurzaming en geothermie beantwoord

Voor de grootschalige verduurzaming van Nederland is veel nieuwe kennis nodig. Daarom werken wij nauw samen met universiteiten en hogescholen om belangrijke vraagstukken te onderzoeken. Het harde werk van onze 6 technische stagiairs heeft ook de afgelopen maanden weer interessante nieuwe inzichten opgeleverd. Tijd voor een samenvatting!

Verduurzaming met minimale CO2-uitstoot

Jeroen heeft een rekenmodel ontwikkeld om sneller en makkelijker te kunnen bepalen wat de beste duurzaamheidsmethode is voor een gebouw op basis van de CO2-impact.

In gangbare rekenmethodes wordt de keuze voor een duurzaamheidsmethode gemaakt op basis van kosten, besparing en terugverdientijd, maar de CO2-uitstoot over de gehele cyclus van een duurzame oplossing wordt niet meegenomen. Jeroen heeft met zijn rekenmodel een zeer goede eerste aanzet gemaakt, waarin een kleine selectie van de meest bekende maatregelen is meegenomen. Dit versnelt en vereenvoudigt de keuze tussen verschillende duurzaamheidsmaatregelen voor een gebouw op basis van de CO2 impact.


Conclusie Het ontwikkelde rekenmodel geeft een goede basis van mogelijkheden om een inschatting te maken van de bespaarde ton CO2, de bespaarde kWh en de benodigde investering voor verschillende maatregelen. Het rekenmodel zal in de toekomst verder uitgewerkt en aangevuld worden met andere duurzame en energiebesparende maatregelen.

CO2-uitstoot reduceren als grootverbruiker

Alex heeft voor één van de Nederlandse grootverbruikers van aardgas onderzocht hoe zij hun CO2-uitstoot met 50% kunnen reduceren voor 2030 en hoe ze in 2050 zelfs geheel CO2-neutraal kunnen zijn.

Daarvoor werkte hij drie concepten uit. Het eerste concept focust zich op het volledig inkopen van duurzame elektra en waterstof. Het tweede concept staat juist in het teken van zelfvoorziening: als alternatief voor aardgas kan waterstof worden opgewekt middels een elektrolysecentrale en in de elektrabehoefte kan worden voorzien door een combinatie van wind- en zonne-energie. In het derde concept worden er vele (deel)oplossingen met elkaar gecombineerd. Daarbij ligt de focus vooral op een integrale aanpak die stapsgewijs kan worden doorgevoerd in de bestaande situatie. Deze variant bestaat uit energie besparen, warmte terugwinnen en duurzaam opwekken. Besparen en energie terugwinnen zijn uiteraard economisch interessant maar niet de oplossing voor 50% CO2-reductie.


Conclusie Met duurzaam inkopen gaat het minste risico gepaard, maar het is geen structurele oplossing om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn. Zelfvoorziening via duurzame opwekking is wel een structurele oplossing, maar omdat de technologie hiervoor nog sterk in ontwikkeling is, zou het raadzaam zijn om deze oplossing pas over een jaar of 5-10 toe te passen. Een combinatie van diverse oplossingen lijkt op dit moment de beste keuze, omdat zowel het risico als de benodigde investering hierbij relatief laag zijn en de huidige bedrijfsvoering niet omgegooid hoeft te worden.


De meest geschikte duurzame verwarming per woningtype

Tim deed onderzoek naar de meest geschikte methode van duurzame verwarming per type woning.

Daarvoor stelde hij een speciale beslissingsboom op. Om te testen of deze daadwerkelijk de meest logische uitkomsten oplevert heeft Tim diverse fictieve casussen achter elkaar in de beslissingsboom doorgevoerd. Daaruit bleek dat deze aan de verwachtingen voldoet.


Conclusie

De beslissingsboom biedt een goede en betrouwbare eerste indruk in welke oplossingsrichting er gedacht kan worden voor het duurzaam verwarmen van diverse woningsegmenten. Dit maakt de gedachtevorming over de benodigde maatregelen en de impact voor de woning een stuk inzichtelijker.


Optimaal ontwerp van een ultra-diepe geothermiecentrale

Joep heeft twee ontwerpconcepten ontwikkeld voor een ultra-diepe geothermiecentrale.

Het eerste concept legt de focus op elektriciteitsproductie: het leveren van warmte wordt puur als restproduct gezien. Om ook in de koude wintermaanden genoeg vermogen te kunnen leveren is een extra turbine nodig. Bij het tweede concept ligt de focus juist op de levering van warmte in plaats van elektriciteit. Dit concept is een stuk simpeler, omdat de warmte direct via de warmtewisselaar aan het warmtenet wordt afgegeven. Ook is de tweede turbine in dit ontwerp achterwege gelaten, omdat deze te weinig toevoegt ten opzichte van de investeringskosten en onderhoudskosten.


Conclusie

Het ontwerp van een ultra-diepe geothermiecentrale is sterk afhankelijk van waar de focus op ligt: het produceren van elektriciteit of van warmte.


Haalbaarheid van hoge temperatuur-opslag in de ondergrond

Hessel heeft zich verdiept in het opslaan van hoge temperatuur in de grond in de nabije omgeving.

Deze hoge temperatuur-opslag (HTO) is nodig om het verschil in vraag naar energie in de zomer en winter duurzaam op te kunnen vangen.

Conclusie

Uit een analyse van de wetgeving, natuurkunde, scheikunde en geologie is gebleken dat er zich in de ondergrond van Soest goede afgesloten zanderige lagen bevinden die voldoen aan alle eisen voor HTO.


Ideaal putontwerp voor Ultra-Diepe Geothermie

Michael onderzocht hoe de buizen in de productie- en injectieput van een geothermische centrale kunnen worden beschermd tegen corrosie.

Dit blijkt mogelijk te zijn door middel van kathodische bescherming, een revolutionaire techniek die ervoor zorgt dat niet de pijpleiding zelf aangetast wordt, maar een anode die op een bepaalde afstand van de geothermiecentrale geplaatst wordt. Ook het gebruik van andersoortig staal kan de levensduur van de putten verlengen.


Conclusie Het toepassen van de genoemde methodes heeft een zeer positieve invloed op de levensduur: de maatregelen zorgen ervoor dat de geothermische centrale tientallen jaren meekan.


Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de gedetailleerde onderzoeksresultaten, neem dan gerust contact op via info@larderel.nl of 033 - 432 08 89. Zelf een interessant (afstudeer-) onderzoek doen op het vlak van technologie en duurzaamheid? Bekijk onze stageopdrachten op HermanDeGroot.nl.

22 weergaven

Comments


bottom of page